Recent Posts by Grzegorz Sybilski

70-lecie PZW

TROCHĘ Z HISTORII POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO 13 lipca 1879 r. - w Krakowie, zostało powołane Krajowe Towarzystwo Rybackie, które zapoczątkowało zorganizowaną działalność rybacką i wędkarską na ziemiach polskich pozostających pod zaborami. Pierwszym prezesem Towarzystwa został dr. M. Nowicki, który pełnił tę funkcję do 30 października 1890 r. Od samego początku Towarzystwo, obok spraw organizacyjnych, zajmowało…
Więcej

Recent Comments by Grzegorz Sybilski

No comments by Grzegorz Sybilski yet.