Category Archives: Różne wątki

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze 100 Bistyp

PORZĄDEK OBRAD 1. Otwarcie obrad, wybór przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, sekretarza i powołanie Prezydium Walnego Zgromadzenia. 2. Zatwierdzenie porządku obrad i regulaminu Walnego Zgromadzenia - na podstawie projektów opracowanych przez Zarząd Koła. 3. Wybór Komisji: Mandatowej oraz Uchwał i Wniosków. 4. Wręczenie odznaczeń i wyróżnień. 5. Protokół Komisji Mandatowej – Komisja stwierdza prawomocność Walnego Zgromadzenia. 6.…
Więcej

MASTER FEEDER 100 CUP

MASTER FEEDER 100 CUP – 19 listopada 2023 roku KOBIAŁKA nad Kanałem Żerańskim OTWARTE zawody w klasyfikacji INDYWIDUALNEJ; zgłoszenia Zawodników będą przyjmowane do dnia 15 listopada 2023 roku – email: kapitan@pzw100.waw.pl; wpisowe: 170 PLN dla Uczestników z poza Koła 100 Bistyp 130 PLN dla zawodników z Koła 100 Bistyp płatne na konto 80 1090 1883…
Więcej

5 edycja Operacja CZYSTA RZEKA

Akcja OPRERACJA CZYSTA RZEKASPRZĄTAMY BRZEG RZEKI BUG Pod tym linkiem, każdy chętny może się zgłosić do Naszej Akcji:https://system.operacjarzeka.pl/... Organizator:Sołectwo Kuligów i Koło 100 BISTYP OM PZWPrzy udziale:OSP Kuligów,Społeczności z Kuligowa,Wójta i Urzędu Gminy Dąbrówka,Uczniów ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami IntegracyjnymiNr 344 im. Powstania Warszawskiego w Warszawie. Organizator zapewnia worki na śmieci i rękawiczki. Zbiórka i…
Więcej