Zarząd Koła

 

Sybilski Grzegorz - Prezes Zarządu

- Wiceprezes - Kapitan Sportowy

Rutkiewicz Michał - Sekretarz

Małkiewicz Szczepan - Skarbnik

Ryczkowski Robert - Gospodarz Koła

Żuławnik Anna - Członek Zarządu ds. Ochrony Wód

Kadłubowski Sebastian - Członek Zarządu