Towarzyskie Zawody w Dyscyplinie Spławikowej Koła 100 BISTYP

Towarzyskie Zawody w Dyscyplinie Spławikowej Koła 100 BISTYP
- 10 października 2021 roku
- Aleksandrów nad Kanałem Żerańskim

• zawody kołowe w klasyfikacji indywidualnej - kategoria SENIOR;
• zawody „OGÓLNODOSTĘPNE” w klasyfikacji indywidualnej - kategoria JUNIOR od 14 do 16 lat;
• zgłoszenia Zawodników będą przyjmowane do dnia 7 października 2021 roku - email: kapitan@pzw100.waw.pl;
• wpisowe w kategorii SENIOR 50 PLN płatne na miejscu przed zawodami;
• w kategorii JUNIOR zawody bezpłatne;
• każdy JUNIOR musi mieć OPIEKUNA;
• zastrzegamy sobie możliwość losowania komputerowego;
• bez uklejki;
• wszyscy uczestnicy muszą posiadać opłaty OM PZW na rok 2021;
• obowiązują zasady Organizacji Sportu wędkarskiego i RAPR;
• jedna czterogodzinna tura w sektorach;
• Uczestnik zostaje zdyskwalifikowany w całych zawodach za stawienie się na zawody w niepełnej dyspozycji psychofizycznej lub używanie środków zmniejszających tę dyspozycję w czasie trwania zawodów;

 do 06:00 – zbiórka Zawodników parking Biedronka /Rembelszczyzna/
zastrzegamy sobie możliwość zmiany miejsca i godziny zbiórki;
 06:00 – 07:00 odprawa, losowanie stanowisk, przejazd zawodników na stanowiska;
 09:50 – nęcenie ciężkie;
 10:00 – rozpoczęcie zawodów;
 13:55 – pięć minut do końca zawodów;
 14:00 – zakończenie zawodów;
 14:30 – obiad;
 15:30 – wyniki, rozdanie nagród;

Comments are closed.